Start Page Темы сочинений по романтизму


Темы сочинений по романтизму


Аналіз феномену духовного, який реалізується у сферi культури спираючись на сутнісні сили людини, його потенціал. Незважаючи на виняткову складність та суперечливість, роман­тизм у цілому має ряд визначальних рис та ознак. Головна соціокультурна передумова цілісності романтизму складається в тому, що була наслідком Великої Французької буржуазної революції. Згідно з визначенням зникають границі і між мистецтвом, та і між літературними жанрами — драмою, лірикою та епосом. Визначення художнього методу як засобу пізнання дійсності, його ототожнення з творчим методом. Він вирізняє власне «Я», яке називає творчою людською особистістю, і «не Я», яке включає все, що знаходиться поза межами власного «Я», тобто цілу природу. Карл Марія фон Вебер 1786 — 1826 — опери «Захист», «Оберон». Гебеля про народні, переважно шахрайські розповіді «Скарбничка рейнських друзів» стає однією із поширених народних книг, чисельністю сотні тисяч екземплярів. Шіллера і скоро здобуває свою власну самостійність. Модернізм — художній феномен ХХ століття. Романтизм як певний тип культури в різних країнах мав свої націонльні особливості. Своє повне визнання Гьордерлін здобуває під час І Світової війни, коли Норберт Hellingrath починає видавати перше повне видання своєї праці. Головною працею є «Про релігію. На відстані, за словами Нова ліса, все стає поетичним, романтичним. Усе має і тіло, і душу. Шлегель та Новалій висловлюють судження про життя та мистецтво того часу, які і сьогодні є досить популярними. Успіхи в галузі образотворчого мистецтва. З таких представлень формується поняття романтизму. Особливості духовної культури, що дозволяють простежити трансформацію людини в духовна істота, його здатність і можливість до саморозвитку. Представниками пантеїзму є Шеллілнг, Гьольдерлін та Ф. На питання, чому у світі існує божество, з якою метою Бог створив світ, всі романтики відповідають одним словом — «любов». Тік визначає її як остаточну досконалість мистецького твору, як естетичний трансцендентальний дух, який охоплює творчість. Фрагмент — це форма вираження думки філософів раннього класицизму. Світ — це пізнання Бога. Саме тому розчарування романтиків набуло особливої гостроти, почало переростати у настрої цілковитої безнадії та глибокого відчаю - у «світову скорботу». Цього разу поет як домашній вчитель їде в Бордо, звідки він повертається душевнохворим. Соціально-економічний розвиток європейських країн.


Ці розчарування призводять в народі із дотримання традиційних напрямів до зміни з космополітизму класицизму до зміцнення націоналізму, патріотизму, до повернення часів свого успіху і разом з цим до середніх віків з їхньою вірою та суспільним порядком.


Філософія романтизму зображає цілий світ дійсності як творчість абсолютного всесвітнього духу. В основі романтичної іронії лежить різке контрастове підкреслювання відносності всіх і будь-яких обмежень в особистому та в суспільному житті. Там же письменник помирає у 1825 р. Усі ці обме­ження романтики зображують як бездумне насильство над природ­ним плином життя, як результат глупоти та дурості людей. З іншої сторони романтизм проник набагато глибше у надчуттєве, мрії і прагнення, у несвідоме, повне таємничості, у ті частини, в яких ми більш інтуїтивно відчуваємо, ніж знаємо завдяки можливості міркування та процесу думки. Через «лагідні» обставини Гьордерлін мусить залишити будинок Гонтарда і поступово усамітнюється в самому собі. Ці розчарування призводять в народі із дотримання традиційних напрямів до зміни з космополітизму класицизму до зміцнення націоналізму, патріотизму, до повернення часів свого успіху і разом з цим до середніх віків з їхньою вірою та суспільним порядком. Горький зазначав, що в романтизмі слід розрізняти два різко відмінні напрями: пасивний романтизм, який намагається або при­мирити людину з дійсністю, прикрашаючи ту, або ж відвернути від дійсності до безплідного заглиблення у свій внутрішній світ, до ду­мок про «фатальні загадки життя», про любов, про смерть, і актив­ний романтизм, який прагне посилити волю людини до жит­тя, пробудити в ній протест проти дійсності, проти будь-якого гніту її. Шеллінг вважає, що природа у романтизмі має філософське значення. Шлегеля, любов — це Бог, і також одночасно — душа людини. Представники романтизму у меншій мірі займалися чимось ясним, очевидним, вони набагато більше заглиблювалися у загадкову глибочінь, невідоме, безмежні почуття та бажання.

You may look:
-> драйвера для syntek1160 видеорегистратор usb 20
Відомо, що переважна більшість ідеоло­гів Просвітництва щиро вірила в близьке настання царства розуму та загального добробуту.
-> скатать сочинение тема природа родного края
Для нього вона не є ядром пізнання та пристрасті, але він любить її тишу, спокій, відстороненість та незмінність.
-> конспект занятия у детей старшего дошкольного возраста
Романтизм стає кінцевим щаблем німецького ідеалізму, вершиною антропоцентриської епохи та поштовхом до так званого пост романтизму.
-> сочинение по рассказу л н толстого детство и отрочество
Співставлення культури і цивілізації, гармонізації протиріч людини і природи.
-> ответы по газу на билеты
Проповідуване ідеологами Просвітництва царство розуму, загального добробуту й миру обернулося на практиці нескінченними загарбницькими війнами, царством гендлярства, бездушності та егоїзму.
->SitemapТемы сочинений по романтизму:

Rating: 86 / 100

Overall: 80 Rates